Gustav mellan Klang och Björnström med Göthner i bakgrunden.

Gustav en aning bångstyrig och bredvid står våra trevliga servicemän.

.

Ur tidningen Örnen, julnumret 1966

.

.

.

Ur tidningen Örnen nr.52, sommarnummer 1969.

 

Organisationen Herr Gustaf

I år har Herr Gustav fått en ordnad organisation. Under det gångna året såg jag vår maskot bli mer och mer misskött. Då beslöt jag mig för att ställa allt i perfekt ordning. Efter att ha fått min beskrivning av tänkta förbättringar godkänd av skolchefen satte jag arbetet i rullning. Komp informerades och godkände mitt förslag. Vi började renovera gethuset, byggde om allt från golv till tak. Herr Gustavs hus har nu blivit en boning värd vår maskot.

Ombyggnaden har finansierats av inneliggande åldersklass med 5 kronor/månad och person. Arbetena är utförda av kompaniets egna snickarförmågor och frivilliga vpl.

Den gamla org var en getmästare och två getskötare. Dessa uttogs på frivillig väg. Det visade sig snart att getmästaren blev ensam eftersom skolan har viss avfolkning. Inga nya valdes utan skolans befäl fick slita med Gustav. Gustav är de vpl maskot, inköpt av de vpl och skall således skötas av de vpl.

Min nya org är: En chef för org (vpl furir) tre getmästare (en per pluton). Gustav sköts av ett log/vecka. Jag har byggt upp alltsammans med förhoppning om att det skall vara minst tio år framåt. Nu möts våra turister av en välskött get i ett fint gethus.

Herr Gustav tackar komp för det fina gethuset och den skötsel han nu får. Jag vill tacka skolch och de på komp som stått mig närmast under arbetena, främst då 122Persson på 1.plut, som visat stort intresse och arbetsvilja. Jag hoppas att komp tar över på ett riktigt sätt och för traditionen vidare.

Johnny B Påhlsson

Furir PCS 1968-1969

.

 

.

Utdrag ur kapten Österbloms berättelse i tidningen Örnens jubileumsnummer 1977

.

.

 

.

.

.

Fallskärmsjägare!

Ni som har något trevligt (eller otrevligt) minne av Gustav får gärna skicka det till mig, så publicerar jag det här på hemsidan. Geten Gustav var ju tveklöst en del av vår vardag under tiden vid FJS och bör väl ha satt sina spår hos många av oss.

.

Kalleborg den 6 december 2011

Svante

.

.