FJS-dag arrangeras årligen i Karlsborg

FJS-dag 1970 Flugebyn

FJS-dag är ett trevligt tillfälle för möten mellan yngre och äldre fallskärmsjägare. Inneliggande årskull brukar förevisa sina färdigheter i hopphall, hopptorn, förberedelser för och naturligtvis även själva hoppet.

På lördagskvällen är det gemensam uppställning i gamla lägret följt av trevligt umgänge. Skärmen är öppen med försäljning av dricka och tilltugg. Vanligtvis träffas flera hundra fallskärmsjägare och stämmningen är gemytlig.

FJS-dag 1970 var ett jättelikt arrangemang med nästan 10.000 besökare. Aktiviteter tilldrog sig både på Flugebyn och inne i Karlsborg. På Flugebyn gjorde vi hopp, eldöverfall på robotbas och diverse andra spektakulära uppvisningar. Härlig stämmning och mycket cirkus var det.

Bilden ovan visar en utslagen fientlig robotbas efter väl genomförd raid av rappa fallskärmsjägare på Flugebyn 1970.