.

.

Hej alla FJS 70-71-are!

Planeringsgruppen har beslutat att ställa in vårt planerade 50/51-årsjubileum 20-21 augusti 2021. Vi siktar istället på att genomföra vårt jubileum på FJS-dag under något av de kommande åren då särskilda smittskyddsåtgärder etc ej krävs. Ett bra alternativ kan vara att vi firar vårt 55-årsjubileum under FJS-dag 2025. Information om detta kommer att fortlöpande vid behov att läggas ut här på FJS 70-71 hemsida.

Vi känner och är övertygade om att det blir bättre och gemytligare att genomföra vårt jubileum under ”normala” förhållanden då vi kan träffas, umgås och äta en god middag tillsammans.

Motiv för ovanstående beslut är gällande myndighetskrav, den osäkerhet som råder om Covid-läget i augusti samt de smittskyddsåtgärder och begränsningar som Fallskärmsjägarklubben har beslutat gälla under genomförandet av FJS-dag, 20-21 augusti. För mer information om årets FJS-dag gå till: https://fallskarmsjagarna.se/klubbens-aktiviteter/fallskaermsjaegarnas-dag Hemsidan uppdateras fortlöpande.

.

För planeringsgruppen 50/51-års jubileum FJS 70-71,

Kristianstad den 21 juni 2021

101 Bertil Wildt-Persson

bertil.wildt@gmail.com

.

320 Cenneth Eriksson

Jubileumssamordnare

cenn1@me.com

.

.

.

.

 

.