.

Information till alla FJS 70-71 som är intresserade och har möjlighet att komma till vårt 50/51-årsjubileum 20-21 augusti 2021

.

Hej alla FJS 70-71-are!

Så fort tiden springer iväg! Nu är det nästan ett år sedan vi hade kontakt. Vi inom planeringsgruppen för det inställda jubileet i fjol har sedan en tid återigen börjat fundera på eventuellt jubileum i augusti 2021 vilket många övriga FJS 70-71-are antagligen också gjort. Naturligtvis hoppas vi alla att vi ska kunna genomföra vårt jubileum 20-21 augusti 2021 under FJS dag. Men, Covid-situationen i landet är fortfarande osäker, vilket också påverkar oss och är avgörande för våra möjligheter att kunna genomföra jubileet. Fallskärmsjägarklubben kommer att ta beslut i juni om FJS-dag kan genomföras utifrån Folkhälsomyndighetens och regeringens då gällande föreskrifter och restriktioner för Covid. Inom vår planeringsgrupp för FJS-dag avvaktar vi därför Fallskärmsjägarklubbens beslut. Vår nuvarande inriktning är att vi genomför vårt jubileum 20-21 augusti 2021 under förutsättning av att FJS-dag då kommer att genomföras i samma omfattning som tidigare år. Planeringsgruppen kommer att ta ett definitivt beslut i juni, gällande genomförande av vårt jubileum, snarast efter att Fallskärmsjägarklubben fattat beslut om FJS-dag 2021. Om man beslutar att genomföra FJS-dag återkommer vi därefter snarast med information om vårt jubileum, bland annat senaste datum för anmälan om deltagande. Vi hoppas då på minst lika stort intresse som i fjol.

Vi återkommer efter hand med mer information om vårt jubileum här på vår hemsida www.fjs1970.se

Kontakter kommer att snarast återupptas med involverade aktörer för eventuellt genomförande av FJS 70-71 jubileum i 20-21 augusti 2021, främst gällande måltidsbeställning och bokning av boende.

Välkomna att maila eller ringa till oss i planeringsgruppen om ni har frågor, synpunkter etc på vårt planerade 50/51-års jubileum 20-21 augusti. Kontakta oss också gärna om någon annan av er vill hjälpa till med/under genomförandet av vårt jubileum.

Vi som ingår planeringsgruppen är: 201 Svante Larsson, 218 Nils Johansson, 301 Leif Andersson, 344 Niels Bredberg, 320 Cenneth Eriksson, 101 Bertil Wildt-Persson.

.

För planeringsgruppen 50/51-års jubileum FJS 70-71,

320 Cenneth Eriksson

Jubileumssamordnare

cenn1@me.com

.

101 Bertil Wildt-Persson

bertil.wildt@gmail.com

.

.

.

.

.