.

.

Från vår årskurs 1970/71 var vi följande närvarande, 101 Bertil, 136 Torkel, 208 Lennart och 201 Svante