.

.

.

101 Bertil lämnar av vid uppställningen. En närvarande.

.

.