.

.

.

Bäste fallskärmsjägare FJS 70-71!
Information om vårt 50-årsjubileum på FJS-dag den 21-23 augusti 2020

Naturligtvis hoppas vi alla att vi ska kunna genomföra vårt 50-års jubileum som planerat i augusti 2020. Vi måste tyvärr vara ”mentalt” förberedda på att jubileet eventuellt inte kan eller bedöms vara för riskfyllt att genomföras p g a påverkan och konsekvenser av Corona-virus.

Inom planeringsgruppen för jubileet har vi sedan en tid funderat på hur vi ska hantera situationen och agera gällande vår planering. Alla ni som anmält intresse av att komma till vårt jubileum undrar säkert också om det kommer att kunna genomföras eller inte.

Konsekvenserna av Corona-virus är svåra att förutse för närvarande och under osäker tid framöver. Detta kan givetvis komma att påverka våra möjligheter att genomföra vårt 50-årsjubileum och dessutom genomförandet av FJS dag 2020.

Efter kontakter med berörda aktörer till vårt 50-års jubileum, främst gällande måltidsbeställning och bokning av boende, har vi inom planeringsgruppen kommit fram till att vi senast den 1 juni måste besluta om genomförande eller ej. Beslutet kommer då att tas utifrån gällande lägesbild, risker och prognos för påverkan av Corona-virus.

Om vi beslutar att inte genomföra vårt 50-års jubileum som planerat i augusti 2020 siktar vi på att genomföra det under FJS dag 2021.

Vi återkommer efter hand med mer information om vårt jubileum här på vår hemsida.

Maila eller ring gärna om ni har frågor eller synpunkter på vårt 50-års jubileum.

.

.

För planeringsgruppen 50-årsjubileum FJS 70-71

Kristianstad den 2 april 2020

101 Bertil

bertil.wildt@gmail.com

.

320 Cenneth Jubileumssamordnare

cenn1@me.com

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.