Samling i Gamla lägret med uppställning och samkväm.