Vårt första hopp i augusti 1970

Överfurir Johansson förbereder…

.

Fanjunkare Arnholm

.

Hej fallskärmsjägare!

Kommer Ni ihåg vårt första hopp?

Själv kommer jag ihåg att jag som ålderman på kompaniet fick äran att vara den förste att hoppa. Tillsammans med 202 Viljo, för om jag minns rätt så hoppade vi i lag om två, genomförde vi våra första hopp från DC 3:an över Flugebyn i augusti 1970. Många, tror jag, minns detaljer medan jag själv mest kommer ihåg fragment av hoppet. Sången på väg upp, ett jävla motorbuller och vindbrus, färdigställning i dörren och GÅ… Ettusen, tvåtusen… Kalotten hel och fin och plötsligt en oändlig tystnad och stillhet med Flugebyn långt där nere… Landning, språngmarsch, anmälan och en go stolthet…

Några fler gamla bilder.

Ni som har minnen från första hoppet får gärna skriva och berätta så ska jag publicera det här på hemsidan.

I år finns det ju inga värnpliktiga fallskärmsjägare så när årets kadetter gjorde sitt första hopp, efter en kort och intensiv utbildning här i Karlsborg, var jag naturligtvis med på Flugebyn för att få känna på atmosfären och ta några kort.

.

Sköt om Er och lev väl!

Med bästa hälsningar från Södra skogen i Karlsborg

201 Svante

.

Kadetthoppning i oktober 2010

Erfarna instruktörer ledde hoppen från marken

.

Hercules släpper sin last

.

Olika typer av landningar visades

.

Språngmarsch tillbaka

.

Beskrivande gester…

.

Kadetterna samlas stolta och glada efter genomförda hopp

.

Uppställning och genomgång av hoppen. Ros och ris utdelas.

.