Bilder från 314 Jan

Årets värnpliktiga ilastas för fällning på fd F6

.