.
Program den 28-30 maj 2010 för 40-års jubilarer
.

Fredag         16.00 -19.00           Efterhand droppar vi in till Karlsborg.

28 maj                                       Jubileumssamordnare (320)Cenneth möter upp på Skärmen.

För boende på Gula Villan är det incheckning 16.00 -19.00

 

19.00 -22.00          JÄGARBUFFET I HOPPHALLEN.

Värd är 218 Nils Johansson ( mobil 0703-287744)

 

.

Lördag           10.45                      Vi möts i gamla lägret. (320)Cenneth guidar under dagen.

29 maj

11.00 -12.00           Förevisning torn (obs. ligger nu i gamla lägret).

 

12.00 -12.30           Fika

 

12.30 -14.00           Förevisning fällningsförberedelser (fd F6)

 

14.00 -16.00           Förevisning fallskärmsfällning (fd F6)

 

17.00 -17.30           Middag i värnpliktmatsalen. Enskild betalning.

 

18.50                      Uppställning i gamla lägret

 

19.00 -20.00           Avlämning till C FJS

Örnparad för GU 09/10, plakett/medaljutdelning

 

20.00 –                   Samkväm i gamla lägret.

 

 

Söndag         09.00 -10.00           Samling i anslutning till vandrarhemmet  Gula Villan

30 maj                                        för att säga ”hej då och på återseende”.

________________________________________________________________________________

 

Alternativ:

Under lördagen kan naturligtvis andra aktiviteter, till exempel golf eller besök av

gamla nostalgiska platser, arrangeras av de som önskar. När man är klar faller man sedan in i

ovanstående program, senast vid uppställningen i gamla lägret 18.50.

 

 

Kontakt:

Jubileumssamordnare är (320)Cenneth Eriksson (0703-464679 )

Arrangör av JÄGARBUFFET I HOPPHALLEN är (218) Nils Johansson (0703-287744)

Samordnare för gemensamt boende på Gula Villan är (201)Svante Larsson (0706-913891)