8

dagar kvar

Dags att börja memorera namn och ansikten

Första pluton med rödmarkerade deltagare

.

Andra pluton med blåmarkerade deltagare

.

Tredje pluton med gulmarkerade deltagare

Dessutom kommer ytterligare cirka femton av våra dåvarande befäl att delta i träffen eller att befinna sig i dess närhet.

Senast anmälda deltagare är 148 Anders Karlsson.

I en bilaga till dagens mail finns en deltagarlista. Mailadresser och telefonnummer finns på listan så att vi kan kontakta varandra för samåkning eller gemensam planering av helgen.

Det finns plats för oss alla.

Gött mos!

som Uffe sa