.

 

Text från Försvarsmaktens hemsida:

.

Historik

Fallskärmsjägarskolan (FJS) bildades 1952. Utbildningen var intill 1978 förlagd till ”Fallskärmsjägarlägret” vid Vätterstranden utanför Karlsborgs fästning. Fallskärmsjägarskolan flyttade därefter in i slutvärnet i Karlsborgs fästning och ingår sedan 1984 i Livregementets husarer (K 3).

 .

Nutid

Idag bär 323.Fallskärmsjägarkompaniet FJS traditioner vidare. Fallskärmsjägarkompaniet ingår som en del i 32.Underrättelsebataljonen och är i och med värnpliktssystemets upphörande ett insatsförband bestående av anställd personal.

.

.

Föredrag
om
323:e Fallskärmsjägarkompaniet

.

Tornie Ottersten kommer till Skärmen nu på fredag, den 20 april klockan 14.30, för att berätta om 323:e Fskj komp.

Alla är hjärtligt välkomna!

.

.

Karlsborg den 17 april 2012

Svante

.

.

NOTISER från Skärmen

.

.

Fallskärmsjägare Yngve Persson, som skulle resa bort på sin 70-års dag, uppvaktades av stamgästerna på Skärmen några dagar i förväg. Bengt Persson arrangerade och överlämnade gemensam present, Rolf Käck höll tal och tillsammans drack vi kaffe och åt en smarrig fallskärmsdekorerad tårta. Stort grattis Yngve!

.

.

Per Ingemarsons föredrag på Skärmen den 23 mars blev tyvärr inställt. Per har en stående inbjudan och är välkommen att berätta om regementet när han får en öppning i agendan.

.